SZKOŁA ŚREDNIA W USA

Grupa studentów na tle flagi USA

Ponad 300 dni
NON STOP z językiem angielskim

Uczeń przez 10 miesięcy mieszka u amerykańskiej rodziny, chodzi do szkoły średniej w USA, zdobywa amerykańskich przyjaciół i szkoli swój język angielski.

Termin: sierpień /wrzesień 2021 – maj /czerwiec 2022 (2 semestry)

Warunki uczestnictwa:
• wiek 15 – 18 lat
• dobre wyniki w nauce
• świadectwa z ostatnich 3 lat – średnia ocen min. 3,5
• dostateczna znajomość języka, potwierdzona pozytywnym wynikiem testu językowego przeprowadzonego przez Furnel Travel International

Zapraszamy na spotkania informacyjne w siedzibie naszego biura
skontaktuj się z nami – wspólnie ustalimy dogodny termin

INFORMACJE OGÓLNE

Amerykańska szkoła średnia znacznie różni się od polskiej. Program nauki obejmuje mniej teorii na rzecz praktycznych umiejętności i samodzielności myślenia. Nauczyciele nie są tak wymagający, potrafią docenić zainteresowanie ucznia przedmiotem oraz wysiłek włożony w opanowanie wiedzy. Nauka odbywa się bez stresu, jeśli uczeń będzie się wystarczająco starał, nie powinieneś obawiać się, że sobie nie poradzi.

Load More

 1. Udział w spotkaniu informacyjnym
 2. Pozytywne zaliczenie testu z języka
 3. Wypełnienie i złożenie kompletnej dokumentacji, podpisanie Umowy – Zgłoszenie Udziału w Programie
 4. Realizacja wpłat zgodnie z harmonogramem.

Load More

Program 10 – miesięczny (2 semestry)
od 7200 USD + 220 USD opłata SEVIS + 900 zł

Load More

 •  rok lub semestr nauki w szkole średniej
 • pobyt i wyżywienie u rodziny goszczącej
 • opieka i nadzór lokalnego koordynatora
 • przedwyjazdowe spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów
 • 24-godzinny kontakt z fundacjami amerykańskimi oraz wsparcie organizatorów wymiany
 • procedury rejestracyjne, meldunkowe, wizowe
 • ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

Load More

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń może zaangażować się w pozalekcyjne zajęcia na terenie szkoły: sporty, działalność samorządową, kluby, zespoły teatralne, akcje społeczne i charytatywne. To bezcenne i rozwijające doświadczenie na całe życie.

Load More

Każda rodzina przyjmująca uczniów ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Rodziny goszczące w większości krajów to wolontariusze, którzy nie otrzymują wynagrodzenia za przyjęcie uczniów z zagranicy. W takim domu nie będziesz tylko gościem, lecz także członkiem rodziny — z przywilejami, ale i określonymi obowiązkami. Poznasz codzienne życie, będziesz uczestniczyć w rodzinnych uroczystościach, piknikach i wycieczkach. Poznasz wielu ciekawych ludzi, nawiążesz nowe znajomości i przyjaźnie.

Load More

Każdy uczestnik programu jest pod stałą opieką lokalnego przedstawiciela fundacji, odpowiadającego za kwalifikacje i wybór właściwej rodziny zapraszającej. Przed przyjazdem ucznia, za pośrednictwem opiekuna, rodzina goszcząca otrzymuje wyczerpujące informacje o uczniach. Opiekun pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów, a rodziców ucznia za pośrednictwem Furnel Travel International informuje o jego postępach w nauce. Dla uczestników programu fundacje dysponują czynnymi całą dobę bezpłatnymi liniami telefonicznymi.

Load More

Po zakończeniu programu szkoła wydaje oficjalne świadectwo ukończenia roku lub semestru nauki. Uczniowie ostatnich klas mogą otrzymać dyplomy równoważne z polską maturą, jednakże nie jest to celem programu i żadna z fundacji i organizacji tego nie gwarantuje.
Szkoły oferują wiele przedmiotów rozwijających pasje uczniów. Mogą to być lekcje gry aktorskiej, śpiewu, fotografii, dziennikarstwa, w tym również dziennikarstwa radiowego, biznesu, informatyki, gotowania, szycia, robienia na drutach, szybkiego pisania, muzyki.

Load More

 • uzyskanie statusu pełnoprawnego ucznia w zagranicznej szkole średniej,
 • udoskonalenie praktycznej znajomości języka obcego, po kilku miesiącach pobytu – myślisz po angielsku,
 • korzystanie z nowoczesnych systemów edukacji interdyscyplinarnej,
 • nabycie umiejętności, nawyków, doświadczeń umożliwiających w niedalekiej przyszłości podjęcie decyzji o studiach na wymarzonej uczelni w kraju lub za granicą,
 • poznanie kraju, jego kultury, tradycji i obyczajów poprzez zamieszkanie u miejscowej rodziny,
 • ciekawe spędzanie czasu wolnego – udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze integracyjnym, kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym
 • uzyskanie formularza wizowego DS.-2019, uprawniającego do ubiegania się o wizę J-1

Load More

GREENHEART EXCHANGE organizuje krótki program adaptacyjny w Chicago, inaugurujący pobyt w USA. W trakcie programu młodzież z całego świata uczestniczy w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez pracowników fundacji oraz zwiedza Chicago. Uczestnictwo w programie jest nieobowiązkowe i płatne dodatkowo.

Load More

Pobierz szczegółowe informacje o programie

Pobierz naszą ofertę szkoły średniej w USA